0zł

BIKKO.fi-kaupan tuotteiden osto- ja myyntisäännöt

1. Yleiset ehdot

1.1. Nämä tuotteiden osto- ja myyntisäännöt (tästä eteenpäin ”säännöt”) määrittävät BIKKO.fi:n (tästä eteenpäin ”myyjä”) kaupan käytön yleiset ehdot. Nämä säännöt ovat voimassa, kun ostaja valitsee, tilaa ja ostaa tuotteita BIKKO.fi-kaupasta tai muutoin käyttää BIKKO.fi-kaupan palveluita (tästä eteenpäin ”tuotteet”).

1.2. Näissä säännöissä kuvailtu ostaja on kuka tahansa luonnollinen tai lainvoimainen henkilö tai heidän edustajansa, joka ostaa tuotteita BIKKO.fi-kaupasta tai käyttää kaupan palveluita. Seuraavilla henkilöillä on oikeus käyttää BIKKO.fi-kauppaa ja tehdä siellä ostoksia: luonnolliset henkilöt, jotka laillisesti kykenevät solmimaan kauppoja, eli täysi-ikäiset henkilöt, joiden päätöksenteon mahdollisuutta ei ole rajoitettu tuomioistuimen päätöksestä.

1.3. Rekisteröitymällä tai asettamalla tilauksen ostaja ehdoitta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä ostoksia BIKKO.fi-kaupassa ja hän on lukenut säännöt, tutustunut niihin ja napsauttanut laatikkoa ”Olen lukenut ja hyväksyn BIKKO.fi-verkkokaupan tuotteiden osto- ja myyntisäännöt”. Ensimmäisellä rekisteröitymiskerralla hyväksytyt säännöt ovat voimassa kaikille ostajan tuleville tilauksille, kunnes päivitetyt säännöt julkaistaan. Ostajan tulee tutustua myyjän hyväksymään ja julkaisemaan yksityisyyskäytäntöön ja napsauttaa hyväksyntälaatikkoa rekisteröityessään ja/tai tehdessään tilausta. Ostaja ilmaisee tietyillä tavoilla hyväksyntänsä tai kieltäytymisensä omien henkilötietojensa käyttöä koskien, joista tarkemmin yksityisyyskäytännössä. Vahvistettuaan tutustuneensa sääntöihin ja yksityisyyskäytäntöön ostaja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.

1.4. Yhdessä ostajan lähettämän tuotetilauksen kanssa nämä säännöt muotoutuvat sopimukseksi ostajan ja myyjän välillä ja kyseinen sopimus on laillisesti sitova molemmille osapuolille. Sopimuksessa kerrotaan sekä ostajan että myyjän oikeudet ja vaatimukset, tuotteiden osto- ja maksuehdot, tuotteiden toimitus- ja palautustavat, osapuolien vastuut sekä muut BIKKO.fi-verkkokaupasta ostettujen tuotteiden ostoon ja myyntiin kuuluvat ehdot. Sopimus katsotaan solmituksi, kun ostaja on muodostanut ja lähettänyt tuotetilauksen BIKKO.fi-kaupassa, suorittanut maksun säännöissä kuvailtujen maksutapojen mukaan ja vastaanottanut vahvistusviestin myyjältä sähköpostitse, että ostajan tilaus on hyväksytty ja/tai maksu on vastaanotettu.

1.5. Ostajalle ei tarjota mahdollisuutta tilata tuotteita BIKKO.fi-kaupasta, jos hän ei ole tutustunut sääntöihin ja/tai ei hyväksy niitä. Mikäli ostaja ei hyväksy sääntöjä tai jotakin niiden osaa, hänen ei tule tilata tuotteita BIKKO.fi-kaupasta. Muissa tapauksissa ostajan katsotaan tutustuneen sääntöihin ja hyväksyvän ne ehdoitta.

1.6. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa, korjata tai täydentää sääntöjä. Kun ostaja tekee ostoksen BIKKO.fi-kaupassa, säännöt astuvat voimaan tilauksen asettamisesta alkaen ja sen vuoksi ostajaa kehotetaan tutustumaan sääntöihin kullakin ostoskerralla.

1.7. Myyjä ei ota mitään vastuuta ja hänet vapautetaan kaikista vaateista, mikäli ostaja ei ole tutustunut sääntöihin kokonaisuudessaan tai osittain, vaikka hänelle sellainen tilaisuus tarjottiin.

1.8. Myyjällä on oikeus rajoittaa ostajan toimia BIKKO.fi-kaupan palveluissa tai peruuttaa ostajan rekisteröityminen ilman ennakkovaroitusta, jos ostajan BIKKO.fi-kaupan käyttö rikkoo näitä sääntöjä tai pyrkii tuottamaan harmia BIKKO.fi-kaupan vakaudelle tai turvallisuudelle.

1.9. BIKKO.fi-verkkokaupankäynti toteutetaan Suomen tasavallan alueella.

 

2. Henkilötietojen käsittely

2.1. Ostaja voi tilata tuotteita BIKKO.fi-verkkokaupasta kahdella eri tavalla:

  2.1.1. Rekisteröitymällä sivustolle: täyttämällä henkilötiedot ja saamalla yksilöllisen kirjautumistunnuksen ja salasanan, joita voi käyttää tulevillekin tilauksille.

  2.1.2. Rekisteröitymättä sivustolle: ennen tuotteiden tilausta täytyy täyttää kaikki tarvittavat henkilötiedot joka kerralla ostajan tunnistamiseksi ja tilauksen täyttämiseksi.

2.2. Rekisteröitymisen jälkeen ostaja saa yksilölliset kirjautumistiedot (käyttäjätunnuksen ja salasanan), jotka hänen tulee pitää yksityisenä ja olla jakamatta niitä kolmansille osapuolille. Ostajan vastuulla on säilöä annetut kirjautumistiedot sekä muut toimet (tiedonsiirto, lähetetyt tuotetilaukset, käyttäjän kommentit jne.), joita hän suorittaa kirjauduttuaan BIKKO.fi-kauppaan omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Jos kolmas osapuoli käyttää BIKKO.fi:n palveluita kirjauduttuaan verkkokauppaan ostajan kirjautumistiedoilla, myyjä katsoo tämän henkilön olevan ostaja. Jos ostaja kadottaa kirjautumistietonsa, hänen tulee ilmoittaa asiasta myyjälle välittömästi postitse, puhelimitse, faksilla, sähköpostitse tai täyttämällä tähän tarkoitukseen luodun lomakkeen BIKKO.fi-kaupassa.

2.3. Ostajan vastuulla on varmistaa, että hän antaa rekisteröitymislomakkeella ja/tai tilauksen aikana tietonsa tarkasti, oikein ja täysin. Jos ostajan rekisteröitymislomakkeella antamat tiedot muuttuvat, hänen tulee päivittää tietonsa välittömästi. Myyjä ei ole minkäänlaisessa vastuussa vahingoista, joita ostajalle ja/tai kolmansille osapuolille koituu ostajan annettua väärät ja/tai epätäydet henkilötiedot tai jätettyään muuttamatta tai täydentämättä tietojaan niiden muututtua.

2.4. Ostajan antamia henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalain sekä muiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvien Suomen lakien mukaan. Ostajan henkilötietoja käsitellessään ja säilyttäessään myyjä toimii organisaationallisten ja teknisten toimenpiteiden mukaan varmistaakseen henkilötietojen suojan vahingossa tai laittomasti tapahtuvaa tuhoamista, muuttamista, paljastamista ja muita laittomia käsittelytapoja vastaan.

2.5. Ostajan henkilötietoja käytetään tunnistamaan ostaja, suorittamaan tuotteiden myynti ja toimitus, lähettämään tiliasiakirjoja, palauttamaan ylimääräisiä maksuja ja/tai ostajan palauttamien tuotteiden hinta, lähettämään velkakirjeitä, täyttämään muita osto- ja myyntisopimuksesta syntyviä vaateita ja varmistamaan, että ostaja kykenee käyttämään muita BIKKO.fi-kaupan palveluita. Ostajan henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoitukseen vain näissä säännöissä kuvatuilla tavoilla ja ostajan hyväksynnän saamisen jälkeen.

2.6. Ostajan antamia henkilötietoja käyttää vain myyjä ja myyjän kumppanit, joiden kanssa myyjä tekee yhteistyötä BIKKO.fi-kaupan hallinnon, tuotteiden toimituksen ja/tai muiden ostajan tilauksen lähettämiseen ja täyttämiseen liittyvien palveluiden saralla. Myyjä ei paljasta ostajan henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä kohdassa mainittuja myyjän kumppaneita lukuun ottamatta, ellei Suomen lainsäädäntö toisin vaadi.

2.7. Ostaja voi valita rekisteröitymislomakkeella haluavansa vastaanottaa viestejä myyjältä tai myyjän kumppaneilta tai muita ostajalle hyödyllisiä tarjouksia. Myyjä ei ilman ostajan lupaa käytä ostajan henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai lähetä ostajalle mainos- tai tiedotusviestejä, paitsi jos tiedotusviestejä tarvitaan ostajan tilauksen täyttämiseen.

 Tarkempia tietoja henkilötietojen käyttämisestä löytyy BIKKO.fi:n yksityisyyskäytännöstä.

 

3. Osto- ja myyntisopimuksen voimassaolo

3.1. Ostajan ja myyjän välinen osto- ja myyntisopimus katsotaan alkaneeksi sinä hetkenä, kun ostaja napsauttaa ”Tilaa”-painiketta luotuaan ensin verkkokaupassa ostoskorinsa, syötettyään toimitusosoitteensa, valittuaan maksutapansa ja tutustuttuaan sääntöihin. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes tässä sopimuksessa asetetut velvoitteet on täytetty. Jos ostaja ei hyväksy sääntöjä joko kokonaan tai osittain, hänen ei tule asettaa tilausta.

3.2. Kukin ostajan ja myyjän välillä solmittu osto- ja myyntisopimus rekisteröidään ja tallennetaan BIKKO.fi-verkkokaupan tietokantaan.

 

4. Ostajan oikeudet

4.1. Ostajalla on oikeus ostaa tuotteita BIKKO.fi-verkkokaupassa näiden sääntöjen mukaan, joiden toimintatavat myyjä on luonut Suomen lainsäädännön mukaan.

4.2. Ostajalla on oikeus perua BIKKO.fi-verkkokaupassa solmitut tuotteiden osto- ja myyntisopimukset ilmoittamalla asiasta myyjälle kirjallisesti (täyttämällä tuotteen palautuslomakkeen ja lähettämällä sähköpostitse viestin, jossa kerrotaan palautettava tuote ja sen tilausnumero) 14 (neljäntoista) päivän kuluessa tuotteen toimituspäivästä lukuun ottamatta tapauksia, joissa sopimus koskee:

  4.2.1. ääni- ja kuvatöitä, äänitallenteita videolla tai äänimediaa

  4.2.2. tietokoneohjelmien myyntiä, jos ostaja on rikkonut pakkauksen suojan

  4.2.3. sanomalehtiä, lehtiä tai muita aikakausjulkaisuja

  4.2.4. tuotteita, jotka on valmistettu ostajan yksilöllisestä tilauksesta tai jotka ovat muutoin selkeästi muokattu hänen tarpeisiinsa, tai jotka ovat muutoin luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voida palauttaa ostajalle koituvan tappion vuoksi (tuotteiden ominaisuuksien menettäminen tai tuotteen erääntyminen tai vanheneminen).

4.3. Ostaja voi käyttää sääntöjen lausekkeen 1 oikeuksiaan vain, jos tuote on hyvässä kunnossa, vaurioitumaton ja käyttämätön eikä ole menettänyt arvoaan tai muuttunut ulkoasultaan huomattavasti. Tuotteiden vaihto- ja palautusoikeutta koskevista säännöistä kerrotaan tarkemmin sopimuksen osiossa 11.

4.4. Ostajan oikeus sääntöjen lausekkeessa 1 toteutetaan Liettuan talousministerin 17. elokuuta 2001 hyväksymän asetuksen 258 ”säännöt koskien tuotteiden myyntiä ja palveluiden tarjoamista, kun sopimukset solmitaan viestinnän kautta” mukaisesti.

5. Myyjän oikeudet

5.1. Mikäli ostaja yrittää tuottaa harmia BIKKO.fi-kaupan vakaudelle ja/tai toiminnalle tai muutoin rikkoo häneen kohdistuva vaatimuksia, myyjä voi ilman ennakkovaroitusta rajoittaa tai estää (lopettaa) ostajan kykyä käyttää verkkokauppaa tai poikkeuksellisissa tilanteissa peruuttaa ostajan rekisteröitymisen, eikä myyjä ole vastuussa ostajalle koituvista tappioista.

5.2. Myyjällä on oikeus määrittää ostoskorin minimisumma oman harkintansa perusteella ja vasta kyseisen summan ylitettyä ostajan tilaus suoritetaan. Ostajalle ilmoitetaan tilaushetkellä tilauksen minimiarvosta tai se on nähtävissä ostoskorissa.

5.3. Poikkeuksellisissa ja merkittävissä tilanteissa myyjällä on oikeus väliaikaisesti tai toistaiseksi keskeyttää verkkokauppansa toiminta ilman ennakkovaroitusta eikä myyjä silloin ole vastuussa ostajalle koituvista tappioista.

5.4. Myyjällä on oikeus ilman ostajalle annettua ennakkovaroitusta peruuttaa tilaus, jos ostaja on valinnut yhden sääntöjen lausekkeissa 8.2.1., 8.2.3. tai 8.2.4. mainituista maksutavoista ja jättänyt tuotteet maksamatta, tai hän ei ole solminut erämaksusopimusta yrityksen kanssa kolmen arkipäivän kuluttua tilauksen asettamisesta ja tilausvahvistuksen saamisesta.

5.5. Kun ostaja valitsee sääntöjen lausekkeessa 8.2.2. mainitun maksutavan, jossa hän aikoo maksaa tuotteen käteisellä toimitushetkellä, myyjä voi ottaa yhteyttä ostajaan puhelimitse tilauksessa annettuun puhelinnumeroon, mikäli tilauksessa annetuissa tiedoissa ilmenee epävarmuuksia. Tässä tapauksessa tuotteiden toimitusaika katsotaan alkaneeksi yhteydenotosta ostajaan. Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ilman ennakkoilmoitusta, jos myyjä ei kykene saamaan yhteyttä ostajaan kolmen arkipäivän kuluessa.

 

6. Ostajan vastuut

6.1. Ostajan tulee maksaa tuotteiden hinta sekä muut maksut (mikäli sopimuksessa niitä on määritelty) sekä hyväksyä tilatut tuotteet.

6.2. Ostajan tulee kompensoida myyjälle koituneet suorat tappiot, jos ostaja ei noudata sopimuksen ehtoja.

6.3. Jos ostajan rekisteröintilomakkeella antamat tiedot muuttuvat, hänen tulee päivittää ne välittömästi.

6.4. Rekisteröitymisen jälkeen ostaja sitoutuu olemaan paljastamatta kirjautumistietojaan kolmansille osapuolille. Jos ostaja kadottaa kirjautumistietonsa, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi myyjälle ”Yhteydenottotavat”-osiossa mainituilla tavoilla.

6.5. Vieraillessaan BIKKO.fi-verkkokaupassa ostaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä muita verkkokaupassa selkeästi ilmoitettuja ehtoja, sekä Suomen lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

 

7. Myyjän vastuut

7.1. Myyjä sitoutuu pyrkimään luomaan ostajalle laadukkaita ja kunnollisia palveluita BIKKO.fi-verkkokaupassa.

7.2. Myyjä sitoutuu kunnioittamaan ostajan yksityistä oikeutta henkilötietoihinsa, eli ostajan antamia henkilötietoja käsitellään pelkästään yksityiskäytännössä kuvailluin tavoin, sekä sääntöjen osion 2 ja Suomen lainsäädännön mukaisella tavalla.

7.3. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tilaamat tuotteet ostajan antamaan toimitusosoitteeseen sääntöjen osiossa 9 kuvatulla tavalla.

7.4. Jos myyjä ei poikkeuksellisten ja merkityksekkäiden tapahtumien vuoksi kykene toimittamaan ostajalle hänen tilaamaansa tuotetta, myyjän tulee pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman samankaltainen tuote, ja jos ostaja kieltäytyy hyväksymästä samankaltaista tuotetta, myyjän tulee palauttaa rahat ostajalle 5 (viiden) arkipäivän kuluessa.

 

8. Tuotteiden hinnat, maksutavat ja ehdot

8.1. BIKKO.fi-kaupassa ja tilauksessa esitettävät hinnat annetaan euroissa ja niihin on lisätty ALV. Tuotteet myydään ostajalle BIKKO.fi:ssä tilaushetkellä olevaan hintaan. Tuotteiden hintaan ei sisälly toimituskuluja. Ostaja maksaa toimituskulut.

8.2. Ostaja maksaa tuotteista jollakin seuraavista tavoista:

  8.2.1. Tilisiirrolla – kyseessä on ennakkomaksu ja ostajan tulee siirtää rahat BIKKO.fi:n pankkitilille tilausvahvistuksessa annettujen maksutietojen mukaan:

    a) verkkopankissa tai

    b) lähimmässä pankkitoimipisteessä.

Maksaessaan tuotteita tällä tavoin ostajan tulee merkitä viitenumeroksi BIKKO.fi-järjestelmän määrittämä uniikki tilausnumero.

  8.2.2. Käteisellä tai kortilla tuotteiden toimitushetkellä – Ostaja maksaa tuotteet niiden saapuessa hänelle. Tuotteita noutaessa tulee mukana olla tilauksessa mainittu tasaraha tai maksun voi suorittaa pankkikortilla. Tähän maksutapaan lisätään ylimääräinen rahankeruukulu, joka on määritelty toimitus- tai maksutiedoissa.

  8.2.3. Maksu erämaksusopimuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta, jossa ostaja (luonnollinen henkilö) solmii sopimuksen erämaksuyhtiön kanssa maksaakseen BIKKO.fi-verkkokaupasta ostetut tuotteet.

  8.2.4. Maksu Paysera-maksujärjestelmän kautta. Tilauksen asettamisen jälkeen ostaja siirretään Paysera-maksujärjestelmään. Siellä ostaja valitsee pankin, jonka kautta hän haluaa maksunsa suorittaa ja vahvistaa maksun tiedot. Maksu suoritetaan muutamassa minuutissa.

8.3. Valittuaan jonkun lausekkeissa 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. tai 8.2.4. mainituista maksutavoista ostaja sitoutuu maksamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa tilauksen asettamishetkestä ja tilausvahvistuksen saamisesta. Perustuen myyjän oikeuksiin kuten määriteltynä sääntöjen lausekkeessa 5.4., vasta ostajan saatua maksun tuotteista tilaus käynnistyy ja tuotteiden toimitusehtojen voidaan katsoa alkavan.

8.4. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun koko saatava summa on vastaanotettu ja lisätty ostajan pankkitilille maksuohjeiden mukaan. Tuotteiden toimitusehdot voidaan katsoa alkavaksi siitä hetkestä, kun rahat ovat saapuneet BIKKO.fi:n tilille.

8.5. Osamaksua (panttimaksua) voidaan pyytää joidenkin tuotteiden kohdalla (kalliimmat, hankalasti toimitettavat tai muutoin erikoiset tuotteet). Jos ostaja kieltäytyy ostosta ja kauppasopimuksesta omista syistään, tätä osamaksua ei palauteta, vaan sillä katetaan aiheutuneita tappioita tai muita ylimääräisiä kuluja.

8.6. Hyväksymällä säännöt ostaja hyväksyy sen, että tuotteiden ostoasiakirjat – ALV-laskut, jotka toimivat myös tuotteen takuukuittina, ellei sellaista muutoin lähetetä yhdessä tilatun tuotteen kanssa – toimitetaan hänelle sähköisesti ostajan rekisteröintilomakkeella antamaan sähköpostiosoitteeseen. ALV-laskut toimitetaan kyseisessä muodossa ostajalle viimeistään samalla, kun tuotteet toimitetaan hänelle. Laskussa näkyy valitut tuotteet, niiden määrä, myönnetyt alennukset, tuotteiden hinta, ALV, toimituskulut sekä muut tarpeelliset tiedot perustuen kirjanpitoa koskeviin lakeihin.

8.7. Ostaja ja myyjä hyväksyvät, että ostajan lähetettyä tuotetilauksen ja myyjän vahvistettua tilauksen, tuotteen hinta voi muuttua objektiivisten tuotteen hintaan vaikuttavien seikkojen kuten esimerkiksi tuotteen hankintahinnan nousun, tietojärjestelmän teknisen virheen tai ylimääräisten myyntikulujen vuoksi. Jos tällaisessa tilanteessa ostaja kieltäytyy ostamasta tuotetta uuteen hintaan, kullakin osapuolella on toiselle osapuolelle ilmoittamalla oikeus päättää tuotteen osto- ja myyntisopimus. Osapuolet hyväksyvät, että tässä lausekkeessa kuvaillussa tilanteessa osto- ja myyntisopimuksen purkamisesta koituneet tappiot jäävät kompensoimatta.

8.8. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa maksutapoja ilmoittamalla asiasta verkkokaupassa.

 

9. Tuotteiden toimitus

Tuotteita tilatessaan ostaja voi valita jonkin toimitustavoista, joista on kerrottu tarkemmin sääntöjen lausekkeessa 9.1. Tuotteiden toimitusehdot ja -hinnat esitetään tässä.

9.1. BIKKO.fi-kaupan kaupankäynti ja tuotteiden toimitus toteutetaan Suomessa. Tuotteet toimittaa myyjä tai hänen valtuutettu edustajansa (kuriiri). Tietyissä tapauksissa ostaja voi noutaa tuotteet BIKKO.fi:n jakelupisteestä, BIKKO.fi:n kaupoista, postitoimistosta tai pakettiautomaatista.

Jos ostaja valitsee noudon BIKKO.fi:n kaupasta tilatessaan tuotteen, tilattu tuote tulee noutaa viimeistään 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa myyjän ostajalle sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä lähettämästä ilmoituksesta, että tuote on noudettavissa, ellei muuta ole mainittu. Ainoastaan tuotteen tilannut henkilö tai tilaushetkellä ilmoitettu noutaja voi noutaa tuotteen. Tuotetta noutaessa tulee myyjän työntekijälle esittää voimassa oleva henkilötodistus (henkilökortti, passi).

Ostaja voi noutaa tuotteen postitoimistosta tai ostajan pyynnöstä valitusta toimitusterminaalista. Kun tuotteita lähetetään tällä tavoin, on tarpeen täyttää postitoimiston tai pakettiautomaatin vaatimukset (esimerkiksi paketin enimmäispaino tai -mitat). Tarkempia lisätietoja löytyy täältä.

9.2. Tuotteiden toimituspalvelusta peritään maksu, joka on nähtävissä BIKKO.fi-kaupan ”Toimitus”-sivulla ja voimassa tuotteiden tilaushetkellä. Kotiinkuljetuspalvelu ei sisällä painavien tuotteiden toimitusta – ostajan tulee ostaa tämä palvelu ylimääräisenä. Toimituspalvelun ehdot löytyvät täältä. Tietyissä myyjän kanssa sovituissa tapauksissa myyjä voi maksaa toimituskulut. Tarkka toimitushinta riippuu tuotteiden painosta ja arvosta, joten lopullinen toimitushinta on nähtävissä vasta tilauksen asettamisen jälkeen.

Mikäli tilaustiedoissa on jotakin epävarmaa, myyjällä on oikeus ottaa yhteyttä ostajaan tilauksessa annettuja yhteystietoja käyttäen.

9.3. Ostajan tilaamat tuotteet toimitetaan ostajan tilauksessa antamaan osoitteeseen. Ostaja sitoutuu vastaanottamaan tuotteet itse. Mikäli ostaja ei ole itse vastaanottamassa tilaamiaan tuotteita, hänen tulee tilausta asettaessaan antaa tuotteet noutavan henkilön (vastaanottajan) etu- ja sukunimi ja tarpeen vaatiessa muita vastaanottajan tietoja.

9.4. Mikäli ostaja tai vastaanottaja ei ole ostajan tilaushetkellä antamassa toimitusosoitteessa paikalla, myyjällä on oikeus luovuttaa tuotteet kelle tahansa muulle osoitteessa oleskelevalle aikuiselle, eikä ostajalla ole oikeutta vaatia korvauksia myyjältä tuotteiden väärälle vastaanottajalle antamisesta.

9.5. Mikäli tuotteen toimitus on mahdotonta ostajasta johtuvasta syystä tai muista ostajaan liittyvistä tilanteista (esim. ostaja on antanut tilausta tehdessään väärän osoitteen, tai ostajaa tai vastaanottajaa ei ole paikalla annetussa osoitteessa), tuotteita ei lähetetä uudelleen (ellei ostaja maksa ylimääräistä kulua tuotteen uudelleentoimituksesta) ja tuotteiden hinta palautetaan toimituskulujen sekä muiden ylimääräisten ostettujen palveluiden pidättämisen jälkeen. Mikäli toimitus oli tarjottu ostajalle alennettuun hintaan tilaushetkellä, mutta tuotteiden toimitus ei onnistunut ostajan syystä tai ostajaan liittyvistä tilanteista, myyjällä on oikeus pidättää ostajalle palautettavasta summasta tuotteiden aito toimituskulu (voimassa tuotteiden tilaushetkellä) riippumatta siitä, että tuotteille oli tarjottu alennettu toimitushinta.

9.6. Myyjä vapautetaan kaikista vastuista tuotteiden toimitusehtojen rikkomuksissa, jos tuotteita ei toimiteta ostajalle tai ne toimitetaan myöhässä ostajasta riippuvista tai ostajan hallinnan ulkopuolella olevista syistä.

9.7. Myyjä tekee kaikkensa täyttääkseen ostajan tilauksen kokonaisuudessaan, mutta ei kykene antamaan tälle minkäänlaista takuuta. Normaalisti tuotteet toimitetaan ostajan ilmoittamaan osoitteeseen 1–3 arkipäivän kuluessa tuotteiden maksun vastaanottamisesta, mukaan lukien toimituksen ja/tai ylimääräisten palveluiden hinta, jos tuotteita on myyjällä varastossa. Myyjä ei takaa, että tuotteet toimitetaan aina tässä mainitussa aikataulussa, erityisesti kun tuotteita ei ole varastossa. Tuotteita toimitetaan kaikkialle Suomeen.

9.8. Paketin toimitushetkellä ostajan tai tietyissä tilanteissa ostajan edustajan tulee yhdessä kuljetusyhtiön edustajan kanssa tarkistaa paketin kunto (onko paketti esim. rytyssä, kastunut tai muutoin ulkoisesti vaurioitunut) sekä tuotteiden määrä ja laatu.

9.9. Jos paketin havaitaan vaurioituneen kuljetuksen aikana, mutta tuotteiden määrässä ja laadussa ei ole valitettavaa, ostajan tai tietyissä tapauksissa ostajan edustajan tulee tehdä paketin vaurioitumisesta ilmoitus kuljetusyhtiön edustajalle heidän tiedonkirjausohjelmassaan tai toimitusvahvistuksen kautta.

9.10. Jos tuotteiden määrässä ja/tai laadussa on virheitä, ostajan tai tietyissä tapauksissa ostajan edustajan tulee kieltäytyä toimituksen vastaanottamisesta. Tässä tapauksessa toimitusyhtiön edustaja yhdessä ostajan tai tietyissä tapauksissa ostajan edustajan kanssa täyttää erityisen toimituksen kuntoraportin, johon kirjataan ylös löydetyt virheet.

9.11. Kun ostaja tai tietyissä tapauksissa ostajan edustaja hyväksyy toimituksen ja allekirjoittaa toimitusyhtiön edustajan toimitusvahvistuksen ja kirjaa ylös paketin vaurioituneen, katsotaan vaurioituneessa paketissa toimitettujen tuotteiden olleen määrältään ja laadultaan osto- ja myyntisopimuksessa sovitun kaltaisia ja toimitusvahvistuksen täyttämisen sujuneen kunnolla.

9.12. Kun ostaja tai tietyissä tapauksissa ostajan edustaja on hyväksynyt toimituksen ja allekirjoittanut toimitusyhtiön edustajan toimitusvahvistuksen ilman kommentteja, katsotaan vaurioitumattomassa pakkauksessa toimitettujen tuotteiden määrän ja laadun olleen osto- ja myyntisopimuksessa sovitun kaltaisia ja toimitusvahvistuksen täyttämisen sujuneen kunnolla.

9.13. Kun tuotteet on toimitettu ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, tuotteet katsotaan toimitetuksi ostajalle riippumatta siitä, ottiko itse ostaja vai joku muu osoitteessa oleskellut henkilö tuotteet vastaan.

9.14. Jos tuotteita ei toimitettu ilmoitettuna toimituspäivänä, ostajan tulee ilmoittaa asiasta myyjälle välittömästi, kuitenkin korkeintaan 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa ilmoitetusta toimituspäivästä. Muutoin ostaja menettää oikeutensa vaatia myyjältä korvauksia tuotteiden toimittamatta jättämisestä tai myöhäisestä toimituksesta.

9.15. Myyjä ei ole vastuussa ostajalle tuotteiden vaurioista, ellei kyse ole valmistajan virheestä tai tuotteiden laadun tai määrän virheistä, mikäli kyseiset virheet voidaan havaita silmämääräisesti.

9.16. Tuotteet annetaan noutopisteessä tuotetta noutavalle henkilölle hänen esittäessään henkilötodistuksen: passin, henkilökortin tai uudenmallisen ajokortin, jotta ostaja tai hänen edustajansa sopimuksen täyttämiseksi (verkkokauppa) voidaan tunnistaa.

9.17. Tilatut polkupyörät toimitetaan erilaisissa paketeissa/erilaisilla tavoilla:

  9.17.1. Standardissa pakkauksessa. Polkupyörä pakataan valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen (yleensä eturengas, ohjaustanko, satula ja mahdollisesti muita ylimääräisiä osia irrotettuna riippuen valmistajan pakkauksesta ja teknologiasta), joka takaa tuotteiden turvallisuuden varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Kun polkupyörä ostetaan kyseisessä pakkauksessa, ostajan itse tai hänen valitsemansa polkupyörämekaanikon tulee koota, kiristää ja säätää pyörä kunnolla ja tarpeen vaatiessa valmistella se käyttöä varten. Polkupyörän virheellinen valmistelu voi johtaa vikoihin ja hajoamiseen, joista ostaja on vastuussa.

  9.17.2. XL-pakkauksessa. Polkupyörä toimitetaan laadukkaassa pahvilaatikossa, jonka koko valitaan yksilöllisesti polkupyörän koon mukaan. Polkupyörä kootaan, säädetään ja kiristetään ennen pakkaamista, ja pyörän vastaanottamisen jälkeen ostajan tehtäväksi jää vain ruuvata polkimet paikoilleen sekä säätää ohjaustanko ja satula oikeaan asentoon, niin polkupyörä on valmis ajettavaksi.

9.18. Tilauksen hallintokulu 1,99 EUR lisätään tilauksiin, joissa tilattujen osien ja/tai tarvikkeiden hinta on korkeintaan 9,99 EUR. Tämä kulu lisätään myös, kun ostoskorin kokonaishinta on laskenut alle kyseisen hinnan (esim. alennuksia lisäämällä tai tuotteita poistamalla).

9.19. Tietoa tuotteiden toimituksesta ja ehdoista löytyy lisäksi BIKKO.fi-verkkokaupan ”Toimitus”-osiosta ja siellä kerrotut tiedot ovat tärkeä osa näitä sääntöjä.

 

10.  Tuotteiden laatutakuu ja vanhenemispäivä

10.1. BIKKO.fi-verkkokaupassa myytävien tuotteiden ominaisuudet kerrotaan useimmiten tuotekuvauksessa ja/tai teknisissä tiedoissa, mutta valmistajat pidättävät oikeuden muuttaa tuotetta ilman ennakkoilmoitusta.

10.2. Myyjä ei ole vastuussa, jos BIKKO.fi-verkkokaupan tuotteiden väri, muoto tai muu ominaisuus poikkeaa tuotteen aidosta koosta, muodosta tai väristä ostajan käyttämän näytön ominaisuuksien vuoksi.

10.3. Tuotteille annetaan valmistajan tai myyjän laatutakuu, joka on voimassa tietyn aikaa. Takuun ehdot kerrotaan kyseisen tuotteen kuvauksessa ja/tai tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa (takuukortti).

10.4. BIKKO.fi tarjoaa myymilleen tuotteille kahden vuoden takuun. Tietyissä tapauksissa valmistaja voi tarjota joko lyhyemmän tai pidemmän takuuajan tuotteilleen.

10.5. Mikäli myyjä ei tarjoa laatutakuuta tietyille tuotteille, niille tarjotaan lain säätämä takuu.

10.6. Jokaisessa takuun lunastustapauksessa sinun tulee ottaa yhteyttä myyjään, heidän edustajaansa tai takuupalvelukeskukseen. Yhteystiedot on kerrottu tuotteen mukana tulevissa ohjeissa.

10.7. Erityisesti tilattuja tuotteita (tuotteet, jotka ostaja on erikseen tilannut tai jotka on kuljetettu erityisesti valmistajan varastolta ostajan tilauksen täyttämiseksi) ei voi palauttaa.

10.8. Tapauksissa, joissa tietyillä tuotteilla on lainsäädäntöön perustuva vanhenemispäivä, myyjä pyrkii myymään kyseiset tuotteet ostajalle sellaisella tavalla, että ostajalla on aito mahdollisuus käyttää kyseiset tuotteet ennen niiden vanhenemista.

10.9. Tuotteiden takuuehtoja koskevat tiedot löytyvät verkkokaupan ”Takuut”-osiosta sekä polkupyörän tai muun tuotteen käyttöohjeista, ja kyseiset tiedot ovat tärkeä osa näitä sääntöjä.

 

11. Tuotteiden vaihto ja palautus

11.1. Virheellistä laatua olevat tuotteet tai tuotteet, joiden muodosta, koosta, väristä, mallista tai kokonaisuudesta ostaja ei pidä, vaihdetaan ja palautetaan Liettuan tasavallan talousministerin 29. kesäkuuta 2001 hyväksymän asetuksen numero 217 ”säännöt koskien tuotteiden palautusta ja vaihtoa”, Liettuan tasavallan talousministerin 17. elokuuta 2001 hyväksymän asetuksen numero 258 ”säännöt koskien tuotteiden myyntiä ja palveluiden tarjoamista, kun sopimukset solmitaan viestinnän kautta”, sekä muiden Liettuan tasavallan asianmukaisten lakien mukaan.

11.2. Ostaja voi käyttää sääntöjen lausekkeessa 11.1. mainittua oikeuttaan 14 (neljäntoista) vuorokauden ajan tuotteiden toimituspäivästä ilmoittamalla myyjälle kuvaillulla tavalla.

11.3. Kirjoitettuaan vapaamuotoisen sopimuksen perumisviestin ja lähetettyään sähköpostitse tiedon palautettavasta tuotteesta ja sen tilausnumerosta ostajan tulee palauttaa tuote myyjälle viimeistään 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa näiden sääntöjen lausekkeessa 11.7. kuvaillulla tavalla.

11.4. Sääntöjen lausekkeen 11.1. oikeutta voi käyttää ainoastaan ostaja, joka on tunnistettavissa kuluttajaksi Suomen kuluttajasuojalain mukaan, eli on luonnollinen henkilö, joka ilmaisee ostohaluaan, ostaa tai käyttää tuotetta tai palvelua henkilökohtaiseen, perheensä tai kotitaloutensa käyttöön, ei yritys- tai ammattikäyttöön.

11.5. Palauttaessaan tuotetta ostajan tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

11.5.1. Tuote tulee palauttaa alkuperäisessä, siistikuntoisessa pakkauksessaan, jonka tarrojen ja lappujen tulee olla irrottamattomia ja vahingoittamattomia, ja suojakalvojen ja muiden pakkausmateriaalien tulee olla repimättömiä (tämä lauseke ei koske viallisten tuotteiden palauttamista).

11.5.2. Tuote ei saa olla ostajan vahingoittama. Rahoja ei palauteta tuotteista, joita on vahingoitettu tarkoituksella tai huolimattomuudella (altistettu kemikaaleille, vedelle, avotulelle, korkeille lämpötiloille, teräville esineille, jne.) tai jos tuotteen käyttö- ja säilytysohjeita on rikottu, tai jos tuotetta on käytetty virheellisesti tai muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

11.5.3. Tuotteen tulee olla käyttämätön ja uudelleen myytävässä kunnossa (tämä lauseke ei koske viallisten tuotteiden palautusta). Tuotteita palauttaessa ostajan tulee merkitä lähettäjän osoite pakkaukseen ja pakata tuotteet huolella, jotta ne eivät vaurioidu kuljetuksen aikana. Myyjä ei maksa hyvitystä tuotteista, jotka vaurioituvat kuljetuksen aikana. Myyjä ei ole vastuussa pakkauksista, jotka ovat huolimattomasti pakattuja tai joissa on virheellinen osoite, tai kuljetuksen aikana kadonneista tai vaurioituneista pakkauksista.

11.5.4. Palautettavan tuotteen tulee olla samoissa asetuksissa, joissa se ostajalle lähetettiin. Mikäli vähintään yksi palautettava tuote ei täytä sääntöjen lausekkeen 11.5. vaatimuksia, myyjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä koko tuotepalautusta.

11.5.5. Tuotepalautukseen on liitettävä ostoasiakirja, takuukortti (jos myönnetty) sekä täytetty vapaamuotoinen palautuslomake.

11.6. Myyjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä ostajan palauttamia tuotteita, jos ostaja ei noudata tässä sopimuksessa kerrottuja palautusehtoja ja -vaatimuksia.

11.7.  Vialliset tuotteet korjataan ja viat poistetaan. Tuotteiden korjaus, vaihto tai palautus: UAB “JW Trade”, Kreivoji str. 37, LT- 78109 Šiauliai, arkipäivisin 9.00–17.00.

  11.7.1. Jos ostaja on ostanut huonolaatuisia tuotteita ja kertonut tästä tuotteiden toimitusvahvistuksessa, tai tuotteiden heikkolaatuisuus johtuu jo ostohetkellä ilmenneestä valmistajan viasta, tai valmistaja ei ole noudattanut määrittelemiään ominaisuuksia, ostajalla on oikeus palauttaa tuotteet ja vaatia myyjää:

    11.7.1.1. poistamaan tuotteen viat ilmaiseksi kohtuullisessa ajassa, jos viat ovat poistettavissa

    11.7.1.2. alentamaan tuotteen ostohintaa

    11.7.1.3. korvaamaan tuote samankaltaisella laadukkaalla tuotteella, paitsi tapauksissa, joissa vika on pieni, merkityksetön tai ostajan syystä johtunut

    11.7.1.4. palauttaa maksettu hinta ja perua osto- ja myyntisopimus, kun tuotteen heikkolaatuisuus on selkeä sopimusrikkomus ja vika on merkittävä. Pienet tuotteiden viat korjataan.

  11.7.2. Ostajalla on oikeus valita vain yksi sääntöjen lausekkeessa 11.7.1. mainittu oikeus. Ostajan tulee ilmaista valintansa palauttaessaan tuotetta.

11.8. Riippumatta tuotteen koosta ja painosta (mukaan lukien yli 10 kg painavat tuotteet), jos ostaja ei pidä tuotteesta sen muodon, koon, värin, mallin tai muun ominaisuuden vuoksi ja ostaja haluaa vaihtaa tuotteen tai lähettää sen laatuarvioitavaksi, vaihdettavaksi, korjattavaksi tai hyvitettäväksi, ostaja maksaa toimituskulut ellei toisin yhdessä sovita.

11.9. Jos väärä tai heikkolaatuinen tuote palautetaan, myyjä pyrkii noutamaan kyseisen tuotteen ja korvaamaan sen samankaltaisella tuotteella tai maksamaan tuotteiden toimituskulut, jos näin on etukäteen yhdessä myyjän kanssa sovittu. Ennen kuin väärää tai heikkolaatuista tuotetta palautetaan, ostajan tulee olla yhteydessä myyjään ja sopia tuotteiden palautuksesta, vaihdosta ja toimituksesta. Myyjä voi kieltäytyä toimituskulujen tai toimituskuluissa ilmenevän erotuksen maksamisesta, jos ostaja saamatta vahvistusta myyjältä päättää käyttää kalliimpaa palautustapaa tai -hintaa kuin jota myyjä käyttää tai voi tarjota toimitustavaksi ja -hinnaksi.

11.10. Mikäli ostaja ei pidä ostamansa tuotteen muodosta, koosta, väristä, mallista tai muusta ominaisuudesta, hänellä on oikeus näiden sääntöjen lausekkeiden 11.2. ja 11.3. mukaisesti vaihtaa tuote samankaltaiseen tuotteeseen. Mikäli myyjällä ei ole samankaltaisia ja/tai sopivia tuotteita, hän palauttaa ostajalle tuotteesta maksetun hinnan.

11.11. Jos ostajalle toimitettiin väärä tai heikkolaatuinen tuote, ostajan tulee välittömästi, mutta viimeistään 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa ilmoittaa asiasta myyjälle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse +370 684 18384. Myyjä pyrkii maksamaan tuotteen noudon ja korvaamaan tuotteen sopivalla vaihtoehdolla. Mikäli myyjällä ei ole tilattuja tuotteita, hän palauttaa ostajalle tuotteesta maksetun hinnan. Maksu palautetaan ostajalle 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun myyjä on vastaanottanut ostajan ilmoituksen sopimuksen purkamisesta, ja jos ostajan tuotetta ei ole palautettu myyjälle, tässä lausekkeessa määritetty ajanjakso alkaa siitä päivästä, kun tuote palautetaan myyjälle. Hyväksymällä nämä säännöt ostaja hyväksyy, että rahat palautetaan ostajan pankkitilille, ellei ostaja ja myyjä ole yhdessä toisin sopineet.

11.12. Palauttaessaan tuotteita ostajan tulee merkitä lähettäjän ja vastaanottajan osoite pakkaukseen ja pakata tuote huolella, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. BIKKO.fi ei palauta rahoja tuotteista, jotka vaurioituvat kuljetuksen aikana. BIKKO.fi ei ole vastuussa pakkauksista, jotka on pakattu huolimattomasti, merkitty virheellisellä osoitteella, tai jotka ovat kadonneet tai vaurioituneet kuljetuksen aikana.

11.13. Vastaanotettuaan palautetut tuotteet ja arvioituaan niiden täyttäneen sääntöjen sekä Suomen lainsäädännön asettamat ehdot, myyjä sitoutuu palauttamaan tuotteista maksetun hinnan ostajalle 14 päivän kuluessa tuotepalauksessa määritetylle pankkitilille. Ostajan maksamia toimitus-/palautuskuluja, ylimääräisten suoritettujen palveluiden kuluja sekä hallintokuluja ei hyvitetä, ellei palautettavien tuotteiden ole todettu olevan heikkolaatuisia.

 

12. Myyjän tarjoamat kampanjat

12.1. Myyjällä on oikeus valmistella ja tarjota erilaisia kampanjoita omalla päätösvallallaan, esimerkiksi alennuksia tuotteiden hinnasta, pakettihintoja jne.

12.2. Myyjällä on yksinomainen oikeus ilman ennakkovaroitusta muuttaa kampanjoiden kestoa ja ehtoja tai perua ne. Muutokset ehtoihin tai kampanjoiden peruminen astuvat voimaan vasta niiden käyttöönottohetkestä, eivätkä ne vaikuta ennen käyttöönottohetkeä solmittuihin osto- ja myyntisopimuksiin. Tietoa käynnissä olevista kampanjoista löytyy verkkokaupan sivustolta ja mahdollisesti muilta verkkokaupan tietokanavilta.

13. Lahjakortit

13.1. Myyjällä on oikeus myydä lahjakortteja, joilla ostaja voi ostaa tuotteita myyjältä. Lahjakorteista ei tarjota alennusta.

13.2. Ostaja voi maksaa lahjakortilla myyjän esittelytiloissa tai verkkokaupassa lähettämällä kuvan lahjakortista sähköpostitse ja antamalla tilaushetkellä lahjakortin uniikin numeron.

13.3. Lahjakortti vahvistaa lahjakortin omistajan oikeuden käyttää lahjakortissa mainitun rahasumman. Lahjakortin omistaja voi käyttää UAB ”JW Trade” -yhtiön omistaman BIKKO.fi:n verkkokaupan ja fyysisten kauppojen palveluita.

13.4. Jos ostosumma ylittää lahjakortin arvon, ostaja maksaa erotuksen käteisellä/kortilla tai tilisiirrolla.

13.5. Lahjakortteja ei voi vaihtaa rahaksi.

13.6. Lahjakortit ovat voimassa 6 kuukautta niiden myöntämispäivästä. Myöntämispäivä on ilmoitettu lahjakortissa. Jos lahjakortin ostaja tai omistaja ei käytä lahjakorttiaan sen voimassaoloaikana, lahjakortti katsotaan vanhentuneeksi eikä ole enää voimassa.

13.7. Jos lahjakortin omistaja on lahjakortin voimassaoloaikana käyttänyt palveluita lahjakortin arvoa pienemmällä summalla, lahjakortista maksettua hintaa tai sen osaa ei palauteta lahjakortin ostajalle tai omistajalle.

13.8. ALV-laskua ei myönnetä lahjakortilla maksaneelle lahjakortin omistajalle.

13.9. Jos lahjakortti on vahingoittunut, esim. valtaosa siitä on tahraantunut ja lukukelvottomassa kunnossa eikä lahjakortin numeroa tai vanhenemispäivää pystytä todentamaan, lahjakorttia ei voi käyttää tuotteiden maksamiseen eikä sitä voi vaihtaa uuteen lahjakorttiin eikä rahoja palauteta.

13.10. Lahjakortteja ei hyvitetä eikä niillä ole rahat takaisin -takuuta.

13.11. Jos viallinen tuote on maksettu lahjakortilla ja se palautetaan, rahoja ei palauteta, mutta viallinen tuote on vaihdettavissa toiseen tuotteeseen.

14.  Vastuu

14.1. Ostaja on vastuussa rekisteröintilomakkeessa ilmoitettujen tietojen aitoudesta. Ostaja ottaa vastuun tilanteista, jotka johtuvat rekisteröintilomakkeella annettujen tietojen virheellisyydestä tai epätarkkuudesta, ja myyjällä on oikeus vaatia kompensaatiota ostajan aiheuttamista suorista tappioista.

14.2. Ostaja on vastuussa toimistaan BIKKO.fi-verkkokaupassa.

14.3. Ostaja ja myyjä hyväksyvät, että ostajan toimet verkkokaupassa sisään kirjautuneena (tunnistuskoodi) ovat laillisesti voimassa ja ne katsotaan sähköisesti allekirjoitetuiksi (eli niillä on sama laillinen voima kuin fyysisesti allekirjoitetuilla asiakirjoilla ja ne voivat toimia todisteena oikeudessa). Ostajan tulee pitää verkkokaupan kirjautumistietonsa omana tietonaan ja olla jakamatta niitä, jotta ainoastaan hän pääsee käyttämään tietoja, eikä hänen tule siirtää tai muuten sallia muiden ihmisten tietää tai käyttää kyseisiä tietoja. Jos on olemassa epäilys siitä, että joku toinen henkilö on voinut saada käsiinsä kirjautumistiedot, asiasta tulee välittömästi ilmoittaa myyjälle, että verkkokaupan kirjautumistietojen ehtoja on rikottu tai tiedot ovat paljastuneet. Kaikki ostajan tunnistuskoodilla tapahtuneet toimet katsotaan ostajan tekemiksi ja ostajalla on täysi vastuu sellaisista toimista.

14.4. Myyjä vapautetaan kaikista vastuista, joissa ostajalle on koitunut tappioita riippumatta myyjän suosituksista tai vastuista, jos ostaja ei ole tutustunut näihin sääntöihin, vaikka hänelle on siihen tarjottu mahdollisuus.

14.5. Myyjä ei ole vastuussa muiden yritysten verkkosivuilla olevista tiedoista, vaikka ostaja siirtyisi näille sivustoille myyjän verkkokaupassa olevien linkkien kautta.

14.6. Jos vahinkoja tapahtuu, syyllinen osapuoli kompensoi toista osapuolta suorista tappioista, jos ne ovat syntyneet hänen syystään.

15.  Viestintä

15.1. Myyjä lähettää kaikki viestinsä ostajalle rekisteröintilomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

15.2. Ostaja lähettää kaikki viestinsä ja kysymyksensä käyttäen yhteystietoja, jotka on annettu BIKKO.fi-kaupan ”Yhteystiedot”-osiossa.

16.  Loppusanat

16.1. Nämä säännöt on luotu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

16.2. Näistä säännöistä syntynyt suhde osapuolien välillä on Suomen lakien hallinnoima.

16.3. Jos vahinkoja tapahtuu, syyllinen osapuoli kompensoi toista osapuolta suorista tappioista Suomen lakien toimintatapojen ja perusteiden mukaisesti.

16.4. Kaikki näiden sääntöjen noudattamisesta syntyneet kiistatilanteet ratkaistaan neuvottelemalla. Mikäli sopuun ei päästä, kiistatilanteet ratkaistaan Suomen lakien määrittelemien toimintatapojen mukaisella tavalla.

 

Euroopan unionin yleisen tietoturva-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan