0zł

Tietosuojakäytäntö

1. JOHDANTO

1.1. Kunnioitamme asiakkaidemme ja muiden datan kohteiden oikeutta yksityisyyteen ja käsittelemme heidän henkilötietojaan lainmukaisesti ja reilusti ansaitaksemme heidän luottamuksensa.

1.2. Henkilötietojen käsittelijä on BIKKO-PYORAT.fi - UAB “JW Trade”, yritysnumero 302709067, Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Liettua. Puhelin +3706 97 95141, sähköposti: [email protected], tästä eteenpäin ”yritys”.

1.3. Keräämme vain ne asiakkaiden tiedot, jotka ovat tarpeen yrityksen toimintaa varten ja jotta asiakas voi vierailla, käyttää ja selata yrityksen sivustoa BIKKO-PYORAT.fi (tästä eteenpäin ”sivusto”) sekä yrityksen Facebookia ja muita sosiaalisen median tilejä, sivustoja jne. Takaamme, että kerätyt ja käsitellyt asiakastiedot pysyvät turvassa ja niitä käytetään vain tiettyihin tarkoituksiin.

1.4. Lähettämällä meille henkilökohtaisia tietojasi hyväksyt tämän yksityisyyskäytännön ehdot, ymmärrät sen säännöt ja vahvistat toimivasi sen mukaan.

1.5. Tämän yksityisyyskäytännön tarkoituksena on kertoa yrityksen tarjoamasta suojasta asiakkaiden yksityisyyttä koskien, selittää kuinka yritys suojaa asiakkaidensa henkilötietoja, sekä auttaa asiakkaita ymmärtämään, kuinka heidän henkilötietoja käsitellään ja mitkä ovat heidän oikeutensa.

2. TERMIT

2.1. Asiakas – Kuka tahansa luonnollinen henkilö ja datan kohde, joka tilaa, ostaa, käyttää, on käyttänyt tai on ilmaissut kiinnostustaan yrityksen palveluita kohtaan, vierailee yrityksen sivustolla tai myyntipisteillä, tai on muutoin yhteydessä yrityksen tarjoamiin palveluihin.

2.2. Henkilötiedot – Kaikki suorat tai epäsuorat tiedot, jotka liittyvät asiakkaaseen, jonka henkilöllisyys tunnetaan tai voidaan suoraan tai epäsuoraan määritellä relevanteilla tiedoilla. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötiedoilla suoritettuja toimia (mukaan lukien kerääminen, taltioiminen, tallentaminen, muokkaaminen, muuntaminen, pääsyn salliminen, pyyntöjen lähettäminen, siirtäminen, arkistoiminen, jne.).

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

3.1. Yritys käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (tästä eteenpäin ”säännös”) sekä Suomen tietosuojalain ja muiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvien lakien mukaisesti.

3.2. Käsiteltyjen henkilötietojen määrä riippuu siitä, kuinka paljon yrityksen palveluita/tuotteita on tilattu, ostettu ja käytetty, sekä mitä tietoja henkilö tarjoaa vierailijana yrityksen sivustolle tilatessaan, ostaessaan ja/tai käyttäessään yrityksen palveluita, vieraillessaan yrityksen sivustolla tai rekisteröityessään sivustolle.

4. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

4.1. Asiakas tarjoaa henkilötietojaan ottamalla itse yhteyttä yritykseen, rekisteröityessään palveluun, käyttäessään palveluita, ostaessaan tuotteita, osallistuessaan uskollisuusohjelmaan, arvontaan, kilpailuun, kyselyyn tai tutkimukseen, jättäessään kommentteja, kysyessään kysymyksiä, tilatessaan uutiskirjeen ja/tai lähettäessään yritykselle pyynnön konsultaatiota varten.[MR1] 

4.2. Henkilötietoja saadaan myös, kun asiakas vierailee yrityksen sivustolla www.bikko-pyorat.fi ja yrityksen tileillä, joista tarkemmin kohdassa 7. Yritys käyttää sivustollaan evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentavat tietoja asiakkaan tietokoneen kovalevylle tai hakuohjelmaan. Tällä tavoin yritys voi määrittää, onko asiakas aiemmin vieraillut yrityksen sivustolla. Löydät lisätietoja käyttämistämme evästeistä täältä[MR2] .

4.3. Henkilötietoja saadaan asiakkaan hyväksynnällä. Kun asiakas on asettanut tilauksen ostaakseen tuotteita sivustolta ja/tai rekisteröitynyt BIKKO-PYORAT.fi-kaupan asiakkaaksi, katsotaan, että asiakas: a) hyväksyy antamaan henkilötietojaan; b) hyväksyy kaupan säännöt sekä annetun tietosuojakäytännön säännöt; c) ei vastusta sitä, että yritys käsittelee asiakkaan henkilötietoja tässä yksityisyyskäytännössä tarkennettujen tarkoitusten täyttämiseksi. Mikäli asiakas on jättänyt pyynnön saada lisätietoja tai palautetta koskien tiettyä tuotetta ja/tai palvelua, henkilötietoja voidaan käsitellä varmistamaan, että asiakas saa pyytämänsä tiedot. Tietoja käytetään asiakaskyselyitä, markkinatutkimuksia ja tilastotietojen keruuta varten, asiakkaille kohdennettuja pelejä ja kampanjoita varten asiakkaan hyväksynnän saamisen jälkeen, tai yrityksen palveluiden/tuotteiden laadun parantamiseksi, asiakkaiden palvelun käyttökokemuksen parantamiseksi, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden luomiseksi. Asiakkaalla on oikeus perua antamansa hyväksyntä milloin tahansa (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hyväksyntä on voimassa kunnes se vanhenee tai peruutetaan. Hyväksynnän peruminen ei vaikuta käsittelyn oikeudenmukaisuuteen, joka perustuu annettuun hyväksyntään ennen peruuttamista.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

5.1. Myyjä vastaanottaa henkilötietoja suoraan asiakkaalta (sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt asiakastilin sivustolla aloittaessaan kaupantekosopimuksen). Asiakkaan tulee tarjota oikeat henkilötietonsa rekisteröitymisen ja/tai oston aikana. Myyjä ei käsittele muilla tavoin saatuja henkilötietoja. Asiakkaan vastuulla on varmistaa rekisteröintilomakkeella ja/tai oston aikana annettujen tietojen tarkkuus, aitous ja täydellisyys. Jos asiakkaan rekisteröitymislomakkeella antamat tiedot muuttuvat, hänen tulee päivittää ne välittömästi. Missään tilanteessa myyjä ei ole vastuussa asiakkaalle ja/tai kolmansille osapuolille koituvista vahingoista, jos asiakas on antanut väärät ja/tai epätäydet tiedot tai on jättänyt muuttamatta tai täydentämättä tietojaan niiden muututtua. Antamalla henkilötietojaan yritykselle asiakas hyväksyy, että yritys käyttää kerättyjä tietoja täyttääkseen vaateensa asiakkaalle ja tarjotakseen asiakkaalle tämän odottamia palveluita. Yritys tarvitsee asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

5.1.1. Yrityksen tarjoamien ja saamien palveluiden sekä datan kohteen kanssa solmittujen osto- ja myyntisopimusten suorittaminen ja loppuun vieminen; yhteystietojen tallentaminen, jotta on olemassa tapa ottaa asiakkaaseen yhteyttä; verokirjanpitoon sekä maksujen hallinnointiin.

5.1.2. Suoramarkkinointiin

5.1.2.1. Napsauttamalla laatikkoa ”haluan vastaanottaa tarjouksia ja uutisia BIKKO-PYORAT.fi:ltä” rekisteröitymislomakkeessa asiakas osoittaa hyväksyntänsä tietojen ja kampanjamateriaalien vastaanottamiseksi koskien myyjän palveluita ja tuotteita asiakkaan rekisteröintilomakkeessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

5.1.2.2. Seuraavia tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite.

5.1.2.3. Yritys käsittelee asiakkaan henkilötietoja automatisoidun analyysin avulla tunnistaakseen, mistä tuotteista asiakas pitää ja mitkä tuotteista ovat hänelle soveltuvia, ja voidakseen tarjota personalisoituja ja relevantteja tarjouksia asiakkaalle. Tämä tapa varmistaa, että asiakkaalle tarjotut tuotteet ovat hänelle relevantteja ja asiakkaalle lähetetään ainoastaan häntä mahdollisesti kiinnostavia tarjouksia. Automatisoidut analyysityökalut perustuvat asiakkaan selaushistoriaan BIKKO-PYORAT.fi-sivustolla sekä muihin asiakkaan tarjoamiin tietoihin.

5.1.2.4. Myös seuraavia tietoja voidaan käsitellä suoramarkkinointitarkoituksissa: asiakkaan käyttäjänimi, profiilikuva, sukupuoli, yhteydet ja muut tiedot, joita asiakas hyväksyy jaettavaksi kolmansien osapuolien sivustoja käyttäessään (esimerkiksi asiakkaan napsauttaessa ”tykkää” Facebookissa).

5.1.3. Verkkokaupankäyntiin

5.1.3.1. Kun asiakas on rekisteröitynyt muttei ole vielä asettanut tilausta, seuraavia tietoja käsitellään: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite (kun asiakas on antanut osoitteensa toimituslomakkeessa), IP-osoite, asiakkaan tunnus (jonka järjestelmä antaa asiakkaalle). Näitä tietoja käsitellään, jotta asiakas voi kirjautua tililleen sekä tilauksissa, jotta tietoja ei tarvitse syöttää useampaan kertaan.

5.1.3.2. Kun asiakas tilaa sähköpostitse, seuraavia tietoja käsitellään kaupassa: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite (kun asiakas on antanut osoitteensa toimituslomakkeessa), maksutiedot (esim. pankkitilin numero tai maksukortin tiedot), asiakkaan tilaustunnus (jonka järjestelmä antaa asiakkaalle). Nämä henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään, kunnes tilaus on täysin täytetty. Tiedot siirretään sen jälkeen passiiviseen tietokantaan. Kun tilaus asetetaan kivijalkakaupassamme, seuraavia tietoja käsitellään joissain tapauksissa: nimi, sukunimi, puhelinnumero. Näitä tietoja käsitellään asiakkaan tilausta täyttäessä, yhteydenottoon mikäli BIKKO-PYORAT.fi:n työntekijöillä on kysyttävää, ongelmien ratkaisemiseksi tuotteiden lähettämistä koskien, sekä muihin palveluiden täyttämiseksi tarvittavien toimien suorittamiseksi.

5.1.3.3. Henkilötiedot, jotka kerätään ja joita käsitellään, kun asiakas tilaa tuotteita erämaksulla: nimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilattujen tuotteiden toimitusosoite (jos tuotteet lähetetään tiettyyn osoitteeseen), erämaksusopimuksen numero. Kun erämaksusopimus solmitaan jossakin BIKKO-PYORAT.fi:n kivijalkakaupassa, seuraavia asiakastietoja kerätään ja käsitellään: nimi, sukunimi, henkilötunnus, henkilökohtaisten asiakirjojen numero, henkilötodistuksen kopio, tieto työllisyystilanteesta, keskimääräiset tulot edellisten neljän kuukauden ajalta, sähköpostiosoite, tilattujen tuotteiden toimitusosoite (jos tuotteet lähetetään tiettyyn osoitteeseen), puhelinnumero.

5.1.3.4. Ostettuaan tuotteita BIKKO-PYORAT.fi-verkkokaupasta, seuraavia tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan mukavuutta ajatellen: ostohistoria, asiakkaan palaute hänen ostamilleen tuotteille, maksuhistoria, kommunikaatiohistoria asiakkaan ja yrityksen välillä (sähköinen viestintä).

5.1.3.5. Lähettäessään pyynnön kaupalle sähköpostitse ”yhteystietolomake”, ”kysy tuotteesta” tai ”neuvottele hinnasta” -lomakkeita käyttäen, seuraavia asiakkaan tietoja käsitellään: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mielenkiinnon kohteena oleva tuote.

5.1.3.6. Lähettäessään ”liveapu”-pyynnön (reaaliaikainen chat-liitännäinen Tawk.to), seuraavia tietoja käsitellään: sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, reaaliaikaisen kommunikaation historia, vierailuaika, reaaliaikainen selaushistoria, selaamisen ja keskustelun kesto, maa, kaupunki, edellisten keskusteluiden määrä, IP-osoite, asiakkaan käyttämä käyttöjärjestelmä ja selain.

5.1.3.7. Kun asiakas käy ostoksilla BIKKO-PYORAT.fi:n verkko- tai kivijalkakaupassa ja ostaa tiettyjä tuotteita, niiden mukana tulee takuupalvelu. Tätä tarkoitusta varten asiakkaan ottaessa yhteyttä BIKKO-PYORAT.fi:n takuupalvelun osastoon, seuraavia asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään: nimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite (jos tuotteita on pyydetty toimittamaan johonkin tiettyyn osoitteeseen), tilaustiedot.

5.1.3.8. Asiakkaan on mahdollista valtuuttaa joku toinen henkilö noutamaan ostamansa tuotteet. Antamalla yritykselle kyseisen tuotteen noutavan kolmannen osapuolen tiedot asiakas vahvistaa, että hänellä on kyseisen henkilön valtuutus siihen, että yritys siirtää, käyttää ja käsittelee hänen henkilötietojaan.

5.1.4. Yritys voi käyttää tietoja tilastointitarkoituksiin, jos ne eivät liity suoraan asiakkaan henkilöllisyyteen. Tällaisia tilastotietoja kerätään ja käsitellään sillä tavoin, että ne estävät asiakkaan henkilöllisyyden tai muiden tunnistettavien tietojen paljastumisen.

5.1.5. Yrityksen turvallisuus, asiakkaiden omaisuus ja työntekijät (videovalvonta). Lainmukaisia oikeuksiaan puolustaakseen yritys pyrkii turvaamaan omaisuuttaan, tietojaan, työntekijöitään ja kolmansia osapuolia ehkäistäkseen, kontrolloidakseen ja paljastaakseen laittomia toimia ja varmistaakseen voivansa tehokkaasti tutkia kyseisiä rikkeitä. Asiakkaiden ei tule tarjota henkilötietojaan eikä yritys pyri määrittelemään asiakkaiden henkilöllisyyttä, ellei se ole tarpeellista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Videovalvontakameroiden ominaisuuksien vuoksi yritys ei kuitenkaan kykene takaamaan, että se kykenee suorittamaan toimensa tai tarjoamaan palvelunsa ilman, että asiakas päätyy videokameroiden valvomalle alueelle. Videokameratallenteet säilytetään korkeintaan neljän kuukauden ajan, ellei tallenne pidä sisällään sellaisia tietoja, joita tarvitaan siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellista tapausta tai tutkimusta varten, jolloin videotallennetta voidaan säilyttää näiden tarkoitusten vaatiman ajanjakson ajan ja se tuhotaan välittömästi, kun sitä ei enää tarvita.

5.1.6. Muissa tapauksissa yrityksellä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas on antanut sille hyväksyntänsä, kun tietoja tulee käsitellä yrityksen lainmukaisten oikeuksien vuoksi tai kun yritystä vaaditaan käsittelemään tietoja lainsäädäntöä noudattaakseen.

6. HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN

6.1. Yritys kunnioittaa asiakkaidensa henkilötietojen yksityistä luonnetta. Henkilötietoja jaetaan kolmansille osapuolille vain jos se on tarpeellista datan kohteena olevan asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai päättämiseksi, tai muista lainmukaisista syistä.

6.2. Tilauksen täyttämiseksi tietoja siirretään seuraaville kolmansille osapuolille:

 6.2.1 Kuriiripalveluita tarjoaville yrityksille, jotta he voivat toimittaa tuotteet asiakkaan antamaan osoitteeseen.

 6.2.2. Maksunsiirtopalveluita tarjoaville yrityksille, joiden kanssa asiakas solmii tuotteiden ostosopimuksen erämaksulla (jos sopimus allekirjoitetaan BIKKO-PYORAT.fi:n kivijalkakaupassa).

 6.2.3 Yrityksille, jotka tarjoavat markkinointi- ja mainontapalveluita.

6.3. Yritys voi tarjota henkilötietoja tiedonkäsittelijöille, jotka suorittavat palveluita yritykselle ja käsittelevät henkilötietoja yrityksen puolesta. Tiedonkäsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja ainoastaan yrityksen ohjeiden mukaisella tavalla ja vain siinä määrin kuin on tarpeen täyttää sopimuksessa sovitut vaateet. Yritys käyttää vain tiedonkäsittelijöitä, jotka kykenevät takaamaan toimivansa asianmukaisten teknisten ja organisaatiollisten toimien mukaan, jotta tiedonkäsittely suoritetaan säännöstä noudattaen ja datan kohteen oikeuksia suojellen.

6.4. Yritys voi lisäksi tarjota asiakkaiden tietoja vastatakseen tuomioistuimen tai valtion viranomaisen pyyntöön siinä määrin, että se kykenee täyttämään asianmukaisen lain tai viranomaisen käskyn vaatimukset.

7. TILIT

7.1. BIKKO-PYORAT.fi-tilit ovat linkkejä tietyille verkkosivuille, jotka voivat sisältää samoja tietoja kuin sivusto, sillä BIKKO-PYORAT.fi on sekä sivuston että tilien hallinnoija. Sivuston tilien käyttäjiä sitoo yksityisyyskäytäntö ja sivuston ehdot sillä sivustolla, jossa BIKKO-PYORAT.fi-tili sijaitsee, sekä tämä yksityisyyskäytäntö ja muut BIKKO-PYORAT.fi:n sivustollaan julkaisemat ehdot ja säännöt.

7.2. BIKKO-PYORAT.fi:llä on tilejä seuraavilla sivustoilla:

7.2.1. BIKKO-PYORAT.fi bicycles (fanisivu; Facebookin sosiaalinen verkosto);

7.2.2. BIKKO-PYORAT.fi:llä on myös muita suoria/ylimääräisiä bränditilejä seuraavissa sosiaalisissa verkostoissa: Facebook, Instagram, Google Plus, Youtube, jne. Näiden sosiaalisten verkostojen käyttöä hallinnoi niiden omat yksityisyysehdot.8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

8.1. Yrityksen keräämät henkilötiedot säilytetään tulostettuina asiakirjoina ja/tai sähköpostissa yrityksen tietojärjestelmissä elektronisessa muodossa. Henkilötietoja ei käsitellä kauempaa kuin on tarpeellista saavuttaa tiedonkäsittelyn tarkoitukset tai kauempaa kuin datan kohde ja/tai lailliset toimet vaativat.

8.2. Vaikka asiakas voi päättää sopimuksen ja kieltäytyä yrityksen palveluista, yrityksen tulee jatkaa asiakkaan henkilötietojen säilyttämistä mahdollisia tulevia vaatimuksia tai laillisia vaateita varten, kunnes tiedon säilytyksen ehdot vanhenevat.9. ASIAKKAAN OIKEUDET TIEDON KOHTEENA

9.1. Asiakkaalla on oikeus:

9.1.1. Lähettää yritykselle pyyntö selvittää, käsitteleekö yritys hänen tietojaan ja jos käsittelee, mitä tietoja hänestä käsitellään.

9.1.2. Lähettää yritykselle pyyntö korjata hänen henkilötietonsa ja/tai lopettaa kyseisten henkilötietojen käsittely säilytystä lukuun ottamatta, mikäli asiakas tutustuttuaan henkilötietoihinsa huomaa, että tiedot ovat vääriä, epätäydellisiä tai virheellisiä. Kukin asiakas voi kirjautua tililleen tarkistaakseen, muuttaakseen tai poistaakseen tietonsa. Pyynnöt tietoihin pääsyä tai niiden korjausta varten voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Annathan viestissä selkeästi koko nimesi ja käyttäjänimesi.

9.1.3. Lähettää yritykselle pyyntö poistaa hänen henkilötietonsa, joita käsitellään hänen hyväksynnällään, jos asiakas päättää perua antamansa hyväksynnän (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tämä oikeus ei koske henkilötietoja, joita pyydetään poistettavaksi, jos niitä lisäksi käsitellään jonkin lainmukaisen syyn vuoksi, esimerkiksi sopimuksen tai asianmukaisen laillisen vaatimuksen täyttämiseksi.

9.1.4. Rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä asianmukaisten lakien mukaisella tavalla, esimerkiksi sille ajanjaksolle, jolloin yritys arvioi, onko asiakkaalla oikeus pyytää hänen henkilötietojaan poistettavan.

9.1.5. Vastaanottaa hänen antamansa tiedot, joita käsitellään hänen antamansa hyväksynnän tai sopimuksen suorittamisen perusteella, joko kirjallisesti tai yleisesti käytetyssä elektronisessa muodossa ja mahdollisuuksien mukaan siirtää kyseiset tiedot toiselle palveluntarjoajalle (tiedonsiirto).

9.1.6. Vastustaa hänen henkilötietojensa käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on lainmukaiset intressit, mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin (esim. mainostarjousten vastaanottaminen tai kyselyihin osallistuminen).

9.1.7. Perua hyväksyntänsä (”oikeus tulla unohdetuksi”) henkilötietojensa käsittelylle suoramarkkinointitarkoituksiin milloin tahansa kirjautumalla tililleen tai lähettämällä viestin yrityksen määrittämillä yhteydenottotavoilla.

9.1.8. Vastustaa olla täysin automatisoidun päätöksenteon kohteena, mukaan lukien profilointi, jos kyseisellä päätöksenteolla on laillisia seuraamuksia tai muita samankaltaisia vaikutuksia asiakkaalle. Tämä oikeus ei ole voimassa siinä tapauksessa, että päätöksenteko on tarpeellista asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai päättämiseksi, tai jos se on sallittua asianmukaisten lakien mukaan, tai jos asiakas on antanut tälle hyväksyntänsä.

9.1.9. Lähettää tapauksensa valtion tietosuojavaltuutetulle, jos ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan yrityksen kanssa.

9.2. Asiakas voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä yritykseen:

9.2.1. Kirjallisesti paikan päällä, postitse, edustajan kautta tai sähköisen viestinnän kautta – sähköpostitse: [email protected].

9.2.2. Suullisesti – puhelimitse +3706 97 95141

9.2.3. Kirjallisesti – osoitteeseen Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Liettua.

9.3. Yritys käsittelee asiakkaan tietosuojaa koskevat pyynnöt ilmaiseksi. Tarkistuspyynnöstä voidaan kieltäytyä tai siitä voidaan periä kohtuullinen kulu, jos pyyntö on selkeästi perusteeton tai liiallinen, sekä muissa normatiivisten lakien määrittämissä tapauksissa.

10. ASIAKKAAN VASTUU

10.1 Ilmoittaa yritykselle muutoksista annetuissa tiedoissa. On tärkeää, että yrityksellä on oikeat ja voimassa olevat asiakastiedot.

10.2. Tarjota tarpeelliset tiedot, jotta yritys voi asiakkaan pyynnöstä tunnistaa asiakkaan ja varmistaa keskustelevansa ja tekevänsä yhteistyötä nimenomaan kyseisen asiakkaan kanssa (tarjota asiakirja, joka todistaa henkilöllisyyden tai muutoin todistaa henkilöllisyys asianmukaisten lakien määrittelemällä tavalla tai sähköisellä viestintätavalla, joka kykenee tunnistamaan asiakkaan). Tämä on tarpeen asiakkaan ja muiden henkilöiden tietosuojaa varten, jotta asiakkaasta paljastetut tiedot annetaan vain kyseiselle asiakkaalle rikkomatta muiden henkilöiden oikeuksia.

11. LOPPUSANAT

11.1. Tämä tietosuojakäytäntö on tärkeä osa yrityksen tarjoamia palveluita/myymiä tuotteita. Yrityksen toimia kehittääkseen ja parantaakseen yrityksellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa.

11.2. Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa lisäksi yrityksen kohdennetulle sisällölle, mukaan lukien verkkotarjoukset ja tuotteiden ja palveluiden mainonta, joita asiakas saattaa nähdä kolmansien osapuolien sivustoilla, alustoilla tai sovelluksissa selatessaan internetiä. Otathan huomioon, että kolmansien osapuolien sivustoilla on omat erilliset yksityisyys- ja käyttöehtonsa.

11.3. Muut tälle sivustolle linkitetyt sivustot voivat omata erilliset käyttöehdot, yksityisyysehdot, henkilötietojen käsittelyehdot ja muut säännöt. Yritys ei ole vastuussa kolmansien osapuolien säännöistä, yksityisyysehdoista, henkilötietojen käsittelyistä ja muista säädöksistä.

11.4. Kaikki näitä sääntöjä koskevat kiistat selvitetään neuvotellen. Jos sopuun ei päästä, kiistat ratkaistaan SUOMEN lakien mukaan.

12. YHTEYSTIEDOT 

Jos sinulla on kysyttävää koskien henkilötietojen käsittelyä, tai pyyntöjä tai kommentteja, otathan meihin yhteyttä: UAB “JW Trade”, yritysnumero 302709067, Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Liettua, puhelin +3706 97 95141, sähköpostiosoite: [email protected]

BIKKO-PYORATfit:n tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 21.5.2018.


 [MR1]In the English version there is 'using the Company's services' and 'and/or using the services provided by the Company' which mean the same, therefore I've deleted one of them.

 [MR2]This word is 'here' for this sentence: You can find more about the cookies we use here.